AUTUMN
Plaster, Wood
24,5
" x15,5"x 8"
2018


< PREVIOUS | NEXT >